Sociálne procesy a osobnosť (SPaO)
Človek a spoločnosť

Dôležité dátumy:

Prihlásenie referátu, posteru a sympózia:
Predĺžené do 31.mája 2014

Informovanie o prijatí referátu, posteru a sympózia:
30. jún 2014

Dátum zaplatenia konferenčného poplatku:
30.jún 2014 (alebo na mieste)

Dátum konania konferencie:
18. a 19. september 2014

Termín zaslania príspevku:
30. september 2014

Vážené kolegyne a kolegovia,

XVII. ročník konferencie Sociálne procesy a osobnosť sa uskutoční v dňoch 18. a 19. 9.2014, v obvyklom prostredí Kongresového centra Slovenskej akadémie vied, hoteli Academia v Starej Lesnej.
Radi by sme Vás v mene organizátorov, našich štyroch ústavov, pozvali k aktívnej účasti na tomto každoročne organizovanom podujatí, na ktorom sa pravidelne stretáva vyše stovka odborníkov z oblasti psychologických vied, ale i ďalších vedných disciplín.
Konferencia už tradične slúži ako vhodné fórum pre prezentáciu a výmenu  informácií z realizovaných výskumných projektov, predovšetkým v zameraní na domény psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. Súčasne vytvára priestor pre zamyslenie sa a diskusiu o aktuálnych otázkach fungovania, ďalšieho rozvoja a spoločenského uplatnenia nášho odboru. Aj preto sme pre tento ročník sme zvolili podtitul  „Človek a spoločnosť“: chceli by sme ním stimulovať vystúpenia, orientované na „dvojsmernú ulicu“ interakcií človeka a jeho sociálneho prostredia.
Tešíme sa na stretnutie na XVII. ročníku medzinárodnej konferencie Sociálne procesy a osobnosť 2014!

Jozef Výrost

za organizačný tím SPaO 2014